Obsah,
Co s odpadní vodou, když není kanalizace? - 28.04.2014

Majitelé domků či chat v obcích, kde funguje veřejná kanalizace, to mají snadné. Starosti s odpadní vodou si dělat nemusí. Ale co v místech bez kanalizace? Jak zlikvidovat odpad z kuchyně, WC a koupelny? Je možné vypustit splašky jen tak do přírody? České zákony to zakazují. Odpadní voda se musí jímat v nějaké nádrži a potom vyvážet, nebo se musí čistit. Pouze vyčištěnou vodu nebo tzv. předčištěnou vodu je možné vypustit například do povrchových vod či nechat vsakovat do půdy. To však lze za určitých podmínek. V případě vskakování je nutné si nechat vypracovat odborný posudek, zda tento způsob neohrozí zdroje podzemní vody.

Jímka a žumpa ideální pro dočasné objekty

Protože úřady jsou na vypouštění odpadních vod velmi přísné, přichází v úvahu několik možností. Nejstarším a nejjednodušším způsobem je pořídit si žumpu neboli jímku. Musí to být vodotěsná, bezodtoková nádrž, do níž tečou splašky, které se musí pravidelně vyvážet. Jímky mohou být z betonu, sklolaminátu a dnes jsou nejčastěji z plastů.  Jejich výhodou je, že k jejich instalace není potřeba žádné povolení, ani ji není nutné na stavebním úřadě hlásit. Konstrukce je jednoduchá, musí mít jen odvětrávací otvor. Nevýhodou je potřeba většího prostoru, protože jímka musí pojmout velké množství odpadní vody, a časté vyvážení. Jímky neboli žumpy jsou proto vhodné pro objekty, které nejsou trvale využívány. Je nutné si uvědomit, že v objektu, kde je koupelna a splachovací WC, se počítá s produkcí cca 80 litrů odpadní vody na osobu a den.

Septik s biologickým čištěním

Další variantou je septik s biologickým čištěním. V podstatě jde o jímku, která má obvykle tři komory, v nichž se usazují sedimenty. Ty se musí také vyvážet, ale frekvence je podstatně nižší než u žumpy. Obvykle je to jednou za 6 měsíců nebo rok. V komorách probíhá biologické čištění, na jehož konci je už předčištěná voda. Podle současné legislativy však není možné tuto předčištěnou vodu jen tak vypouštět do přírody. Je nutné, aby prošla ještě zemním filtrem, který bývá pískový nebo kořenový. Ale k tomu, zda je tento způsob vhodný a zda předčištěná voda neohrozí podzemní vody, se už musí vyjádřit odborník a vodoprávní úřad k tomu musí vydat povolení.

Domovní čistírny jsou komplexním řešením

Komplexním řešením likvidace odpadních vod jsou domovní čistírny. Zaberou nejméně místa, protože jde o řízené čištění, jehož výsledkem je voda vyčištěná až na 96 procent. Jsou založeny na různém principu, ale nejobvyklejší je biologické čištění pomocí mikroorganismů za dostatečného přístupu kyslíku. Čistírna pracuje bez nutnosti obsluhy, ale musí být připojena na elektrický zdroj. Kal, který zůstává v nádrži, se musí jednou za 6 nebo 12 měsíců vyvážet. Na stavbu domovní čistírny odpadních vod je však nutné mít povolení vodoprávního úřadu. U domovních čistíren se obvykle budují jímky pro vyčištěnou vodu, která se následně používá pro zalévání zahrady nebo i pro zpětné použití v domácím vodním hospodářství, například na splachování WC.
Zeptejte se

Kontaktní formulář


Please leave this field empty.


Obsah,