Obsah,
Kvalita čištění u domácích čistíren odpadních vod

Domovní čističky odpadních vod s technologií SBR dodávané v kapacitách pro 2 až 50 ekvivalentních obyvatel jsou vyráběny podle evropských norem a splňují požadavky na kvalitu odtokových hodnot v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., a ve znění změny vládního nařízení č. 229/2007 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Pro vypouštění vyčištěných vod se sleduje hodnota BSK5

Odpadní neboli splaškové vody se charakterizují stupněm biologického znečištění, které se vyjadřuje hodnotou BSK5. To je pětidenní biochemická spotřeba kyslíku. Slouží k nepřímému stanovení množství organických látek. Ta je u běžných splašků v rozmezí 200 až 400 mg/l. Dobře fungující čistírny odpadních vod mají na odtoku hodnoty 15 až 30 mg/l. Pro vypouštění do vodních toků se u domovních ČOV požadují hodnoty pod 50 mg/l, a pro zasakování obvykle pod 8 mg/l. Podle nařízení vlády pro vyčištěné odpadní vody pro ČOV do 500 EO je nařízena přípustná hodnota 40 mg/l a maximální, tedy nepřekročitelná hodnota je 80 mg/l.

Ukazatel znečištění ČOV

CHSK (mg/l) BSK5 (mg/l) NL (mg/l) N-NH4 (mg/l) Pc (mg/l)
Kvalita odtoku (mg/l) 53 7,7 13 6,1 2,8
Účinnost v % 90 97 95 89 61

Vysvětlivky: CHSK – chemická spotřeba kyslíku, BSK5 –biochemická spotřeba kyslíku, NL- nerozpuštěné látky, N-NH4 –amoniakální dusíkNovinky

Samostatné nádrže

Datum vložení: 17.02.2019

Připravujeme pro vás nabídku samonosných nádrží o základním objemu 1000 -7000 L s...

Číst celé >

Akce

Výstavní slevy

Datum vložení: 09.08.2012

Na For Archu pro Vás máme připraveny výstavní slevy na Číst celé >


Zeptejte se

Kontaktní formulář


Please leave this field empty.


Obsah,