Obsah,
Nejčastější dotazy k provozu ČOV

FAQ – provoz ČOV

 

Musí být na ČOV stavební povolení?

Ano, jako každé vodohospodářské dílo podléhá ČOV stavebnímu řízení.

Jaká je spotřeba el.energie při provozu ČOV 5?

Spotřeba ČOV (EO 5) je 1-1,5 kW denně.

Pokud ČOV funguje správně jak by měla vypadat voda na odtoku?

Voda by měla být naprosto čistá, bez zápachu a kalu.

Je možné použít ČOV u rekreačního objektu?

Pouze v případě pokud nebude ČOV bez přítoku více jak 10 dní. V opačném případě doporučuji jímku,nebo septik s filtrem.

Jak změřím hladinu kalu v ČOV?

Pomocí skleněného odměrného válce. Z aktivační komory naberte 1 litr kalu a po 30 minutách sedimentace odečtěte množství usazeného kalu. Minimum kalu je 25-30% maximum 60-70%. Pro optimální provoz je doporučená hladina kalu ve válci 40-55%.

Jak často odkalovat a jak se kal likviduje?

Podle zatížení ČOV by měla být četnost odvozu kalu minimálně 1 x za 146-244 dní, nebo při překročení hladiny kalu více jak 70% po 30 min. sedimentaci v odměrném válci. Likvidace kalu musí proběhnout dle právních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

Co nastane pokud se nebude ČOV odkalovat?

Nastane její překalení, což se projeví únikem kalu do odtoku a sníží se kapacita ČOV.

Jaká je produkce odpadních vod na jednoho obyvatele?

Průměr je 150 litrů na osobu a den.

Zapáchá ČOV?

Pokud ano, došlo v ČOV k poruše a je potřeba závadu najít a odstranit nejlépe přivoláním servisního technika. Správně fungující ČOV nezapáchá.

Co je možné vylít do odpadu ústícího do ČOV?

Ve většině případů běžně dostupné přípravky, které by měly být biologicky odbouratelné. Do odpadu by se neměl lít jakýkoliv kuchyňský olej. ČOV to v zásadě neublíží, ale může dojít k ucpání odpadů. Neměli by se používat agresivní přípravky měnící pH a obsahující kyseliny a louhy(převážně čističe WC). Jejich použití je možné v případě že je čištění odpadů a toalet rozloženo do více dní a nečistí se vše najednou.

Co dělat pokud se do ČOV dostane toxická látka?

V tomto případě by mělo okamžitě dojít k odčerpání celého objemu ČOV a k jeho odborné likvidaci.

Mohou jít do ČOV dešťové a drenážní svody?

V žádném případě, jednoduše řečeno přítokem většího množství vody dojde k přeplavení všech komor a odtoku nedočištěné vody a aktivovaného kalu.

Co se stane při výpadku proudu?

ČOV funguje jako septik tudíž nedojde k ucpání odtoku. Po zapnutí ČOV opět naběhne.

Co je nutné pro provoz ČOV v zimě?

Pokud je zajištěn přísun splašků ČOV pracuje dle svého režimu. Pokud je přítok nedostatečný, může dojít k poklesu biochemické aktivity. Pokud je ČOV v chodu, nezamrzne.

Mohu vodou z ČOV zalévat?

ANO, protože zbytkové koncentrace dusíku a fosforu podporují růst rostlin.Pozor pokud nemáte odtok vybaven UV lampou je nutné zálivku přerušit cca 2 měsíce před sklizní, tak aby došlo k přirozenému úhynu zbytkových bakterii. Nedoporučuje se zalévat mladé rostliny.

Jaká je údržba ČOV?

Jaká je záruka na ČOV?

Na ČOV jako na celek poskytujeme záruku 24 měsíců, na membrány dmychadel 12 měsíců – záruka výrobce. Záruka se vztahuje na stabilitu a vodotěsnost nádrže a na mechanickou funkčnost součástí ČOV. Záruka se nevztahuje na biologickou funkci ČOV jelikož nejsme schopni kontrolovat pravidelně velikost a kvalitu přítoku odpadních vod do ČOV.Novinky

Samostatné nádrže

Datum vložení: 17.02.2019

Připravujeme pro vás nabídku samonosných nádrží o základním objemu 1000 -7000 L s...

Číst celé >

Akce

Výstavní slevy

Datum vložení: 09.08.2012

Na For Archu pro Vás máme připraveny výstavní slevy na Číst celé >


Zeptejte se

Kontaktní formulář


Please leave this field empty.


Obsah,